Trang chủGiới thiệu Dự án tiêu biểuQuan hệ cổ đôngTin tức & Sự kiệnLiên hệDiễn đàn
    
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  THÔNG TIN CHUNG
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

     Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 toàn bộ tài liệu của Đại hội.

Các tài liệu Đại hội bao gồm:

- Thư mời họp đại hội

- Thư xác nhận tham dự đại hội

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội

- Phiếu biểu quyết + Thẻ biểu quyết

- Chương trình làm việc đại hội

- Quy chế làm việc đại hội

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

- Báo cáo BKS công ty tại đại hội

- Báo cáo thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018

- Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tờ trình phê duyệt phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS tại công ty năm 2018

- Dự thảo nghị quyết đại hội

- Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

- Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex.

(Vinaconsult)
Quay lại
Các tin khác:
Bản tin mới
Tìm kiếm thông tin

WebLink
Thống kê truy cập
Số người Online: 5
Số lượt truy cập: 1429523