ComponentArt Menu :: Demo version.

Please reload the page to continue with your evaluation.

You can purchase the full version here.
    
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  THÔNG TIN CHUNG
Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT VINACONSULT nhiệm kỳ 2019-2024

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP TVXD VINACONEX (VINACONSUTL)

Ngày 30/03/2021, Công ty CP TVXD VINACONEX nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của

Ông Dương Văn Mậu kể từ ngày 30/03/2021 vì lý do cá nhân.

Ông Vũ Ngọc Minh kể từ ngày 30/03/2021 vì lý do cá nhân.

Công ty VINACONSULT kính gửi các cổ đông 2 đơn từ nhiệm về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Công ty VINACONSULT

(Vinaconsult)
Quay lại
Các tin khác:
Điều lệ Quy chế mới của Vinaconsult 2021 (08/04/2021)
Biên bản, Nghị quyết và các biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Vinaconsult (31/03/2021)
Hướng dẫn bầu cử tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (24/03/2021)
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (18/03/2021)
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONSULT (10/03/2021)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (24/02/2021)
Quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (04/02/2021)
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (29/01/2021)
12345678910
Bản tin mới
Tìm kiếm thông tin

WebLink
Thống kê truy cập
Số người Online: 15
Số lượt truy cập: 1508030