Trang chủGiới thiệu Dự án tiêu biểuQuan hệ cổ đôngTin tức & Sự kiệnLiên hệDiễn đàn
    
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  THÔNG TIN CHUNG
Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT VINACONSULT nhiệm kỳ 2019-2024

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP TVXD VINACONEX (VINACONSUTL)

Ngày 30/03/2021, Công ty CP TVXD VINACONEX nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của

Ông Dương Văn Mậu kể từ ngày 30/03/2021 vì lý do cá nhân.

Ông Vũ Ngọc Minh kể từ ngày 30/03/2021 vì lý do cá nhân.

Công ty VINACONSULT kính gửi các cổ đông 2 đơn từ nhiệm về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Công ty VINACONSULT

(Vinaconsult)
Quay lại
Các tin khác:
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (31/03/2022)
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (22/03/2022)
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (18/03/2022)
Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (11/02/2022)
Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CPTVXD Vinaconex mã VCT (21/01/2022)
Công bố thông tin về việc tiếp tục giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán (Ông Nguyễn Hồng Chung) (20/07/2021)
Điều lệ Quy chế mới của Vinaconsult 2021 (08/04/2021)
Biên bản, Nghị quyết và các biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Vinaconsult (31/03/2021)
12345678910
Bản tin mới
Tìm kiếm thông tin

WebLink
Thống kê truy cập
Số người Online: 17
Số lượt truy cập: 1560158