Trang chủGiới thiệu Dự án tiêu biểuQuan hệ cổ đôngTin tức & Sự kiệnLiên hệDiễn đàn
    
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  THÔNG TIN CHUNG
Công bố thông tin về việc tiếp tục giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán (Ông Nguyễn Hồng Chung)

 Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Ngày 20/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex đã ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-HĐQT về việc tiếp tục giao nhiệm vụ đối với Ông Nguyễn Hồng Chung, Cử nhân Kế toán, đảm nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Tài chính Quản trị Công ty với thời hạn bổ nhiệm 01 năm, kể từ ngày 16/07/2021.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CPTVXD VINACONEX kính gửi các cổ đông Công văn số 082/2021/TB-VCT ngày 20/7/2021 công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Công ty CP TVXD VINACONEX

(Vinaconsult)
Quay lại
Các tin khác:
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (31/03/2022)
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (22/03/2022)
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (18/03/2022)
Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (11/02/2022)
Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CPTVXD Vinaconex mã VCT (21/01/2022)
Điều lệ Quy chế mới của Vinaconsult 2021 (08/04/2021)
Biên bản, Nghị quyết và các biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Vinaconsult (31/03/2021)
Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT VINACONSULT nhiệm kỳ 2019-2024 (30/03/2021)
12345678910
Bản tin mới
Tìm kiếm thông tin

WebLink
Thống kê truy cập
Số người Online: 17
Số lượt truy cập: 1560143