Trang chủGiới thiệu Dự án tiêu biểuQuan hệ cổ đôngTin tức & Sự kiệnLiên hệDiễn đàn
    
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  THÔNG TIN CHUNG
Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP TVXD VINACONEX

 

Công ty CP TVXD Vinaconex trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, theo đó Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số 03/2022/QĐ-HĐQT ngày 08/2/2022 về Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

 

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 08/2/2022

 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2022

 

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 8h30’ sáng ngày 31/3/2022

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP TVXD VINACONEX kính gửi các cổ đông văn bản số 014/2022/CV-TCQT công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Công ty CP TVXD VINACONEX

(Vinaconsult)
Quay lại
Các tin khác:
Thông báo mời họp Đại cổ đông thường niên năm 2024 (02/04/2024)
CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Vinaconsult năm 2024 (02/04/2024)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 (11/03/2024)
Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (05/03/2024)
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc (Ông Vũ Ngọc Minh) (01/02/2024)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 (31/07/2023)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NNB VÀ NCLQ CỦA NNB (Nguyễn Thị Thu Hương) (06/06/2023)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NNB VÀ NCLQ (Vinaconex) (05/06/2023)
12345678910...
Bản tin mới
Tìm kiếm thông tin

WebLink
Thống kê truy cập
Số người Online: 9
Số lượt truy cập: 1661251