ComponentArt Menu :: Demo version.

Please reload the page to continue with your evaluation.

You can purchase the full version here.
    
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  THÔNG TIN CHUNG
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng (Ông Nguyễn Hồng Chung)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP TVXD VINACONEX

Ngày 17/7/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex (Vinaconsult) đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Chung – Cử nhân kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Quản trị Công ty với thời hạn bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 17/7/2022 đến 17/7/2025.

Công ty CP TVXD VINACONEX kính gửi các cổ đông công bố thông tin về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Công ty CP TVXD VINACONEX

 

(Vinaconsult)
Quay lại
Các tin khác:
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NNB VÀ NCLQ (Vinaconex) (05/06/2023)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NNB VÀ NCLQ (Nguyễn Quang Huy) (05/06/2023)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (Nguyễn Thị Thu Hương) (29/05/2023)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (Nguyễn Quang Huy) (29/05/2023)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (Vinaconex) (29/05/2023)
Công bố thông tin Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty lần thứ 11 (13/04/2023)
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (12/04/2023)
Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (23/03/2023)
12345678910...
Bản tin mới
Tìm kiếm thông tin

WebLink
Thống kê truy cập
Số người Online: 5
Số lượt truy cập: 1610904