ComponentArt Menu :: Demo version.

Please reload the page to continue with your evaluation.

You can purchase the full version here.
    
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo thường niên đại hội cổ đông 2020

 Kính gửi Quý cổ đông:

Ngày 19-3-2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Vinaconsult đã thành công tốt đẹp.

Chúng tôi xin gửi Quý cổ đông những tài liệu sau:

Biên bản đại hội 2020

Nghị quyết đại hội 2020

Báo cáo thường niên 2020

Trân trọng!

(Vinaconsult)
Quay lại
Các tin khác:
Bản tin mới
Tìm kiếm thông tin

WebLink
Thống kê truy cập
Số người Online: 62
Số lượt truy cập: 1587969